Grunnarbeidene er igangsatt, og totalentreprenør er valgt

Skrevet av Solon Eiendom AS

På Sæter Terrasse er nå arbeidene i gang. Det vil de neste ukene foregå graving, sprengning, bortkjøring av masse osv. I denne forbindelse må vårt visningssenter flyttes og vil være omplassert og klar for visning igjen ca. uke 24. I mellomtiden er våre meglere tilgjengelig for et møte på tomten eller meglers kontor, det er bare å ta kontakt. Prosjektet er med dette i rute ift. en overlevering 3. kvartal 2016.
Kruse Smith Entreprenør er valgt som prosjektets totalentreprenør. Kruse Smith har lang fartstid, gode referanser og vi føler oss trygge på at selskapet vil medvirke til en meget god tilvalgsprosess med våre kjøpere og ikke minst til et særdeles flott sluttprodukt.